Kako razvijati govor i jezik deteta jednostavnim gledanjem kroz prozor?

Fotografija: www.pixabay.com

Kako razvijati govor i jezik deteta, besplatno… jednostavnim gledanjem kroz prozor?

– Vidi! (pa nabrajajte šta sve vidite)
– Razvijanje razumevanja – kada se ono što dete vidi isprati sa rečju koju kažete
– Učenje kratkih reči (auto, kuća, sija, vozi…)
– Pokazni gest – pokazujte prstom šta sve vidite
– Znakovni jezik – upotpunite ključne reči znakovnim jezikom, kako bi učenje bilo multisenzorno (više o znakovnom jeziku pročitajte u našoj belešci)
– Onomatopeja (“Eno je kuca av-av”, “Auto vozi brrrrmmm”, “Vetar duva huuuuu”…)
– Kreiranje verbalne rutine (“eno ga oblak… oblak… oblak…”)
– Boje (“Nebo je plavo”, “Sunce je žuto”…)
– Učenje antonima (“Zgrada je velika a kamen je mali”, “Ptica je gore a trava je dole”…

Reči koje se koriste naravno treba prilagoditi uzrastu deteta, kao i trenutnom govorno-jezičkom statusu.
Izvor: www.zelenaucionica.com

Budi prvi ko će komentarisati

Ostavi komentar

E-mail adresa neće biti objavljena!


*