Pokrenut postupak protiv TV Pink zbog prikazivanja snimka Đorđa Miketića

Foto: Screenshot N1

Okolnost da je lik lica na predmetnom snimku blurovan (zamagljen), bez značaja je s obzirom na to da se u programu bezrezervno tvrdi kako je reč o Đorđu Miketiću, te je na taj način sadržaj protivan članu Pravilnika o zaštiti ljudskih prava, koji predviđa da se ne može objaviti informaciju iz privatnog života, odnosno lični zapis ili zapis glasa bez pristanka lica čijeg se privatnog života informacija tiče, navodi REM

Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) danas je na hitnoj sednici pokrenuo postupak protiv TV Pink zbog osnovane pretpostavke da su povređeni članovi Zakona o elektronskim medijima prikazivanjem seksualno eksplicitnog snimka u današnjoj emisiji “Novo jutro”.

Uvidom u sporni sadržaj, Stručna služba REM je zaključila da je sadržaj u suprotnosti sa članovima Zakona o elektronskim medijima, Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga, kao i Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga.

U saopštenju REM je naveo da je sadržaj emisije jasno političkog predizbornog karaktera i da je kao takav i označen. S druge strane, navodi REM, seksualni čin je potpuno privatni događaj koji ne može biti doveden u vezu sa prirodom informacije koja se odnosi na politički život, koji je po definiciji javno pitanje tako da je reč o neskladu sa članom Pravilnika o zaštiti ljudskih prava.

Taj član predviđa da je pružalac medijske usluge dužan da ako prilikom objavljivanja određene informacije koristi video snimak ili fotografiju određene ličnosti, događaja ili pojave, obezbedi da video snimak ili fotografija prema svojoj prirodi i sadržaju odgovaraju prirodi i sadržaju informacije koja se objavljuje.

 

Pročitajte još Miketić: Pokazao sam da ne pristajem na ucene, sad je pobeda najbitnija

S obzirom na to da je objavljeni medijski sadržaj izrazito ličnog karaktera, u neskladu je i sa članom Zakona, bliže uređen članom Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga, prema kojem je pružalac medijske usluge dužan da medijsku uslugu pruža na način kojim se poštuje dostojanstvo ličnosti korisnika medijske usluge, učesnika u programu i lica na koje se objavljena informacija odnosi.

Okolnost da je lik lica na predmetnom snimku blurovan (zamagljen), bez značaja je s obzirom na to da se u programu bezrezervno tvrdi kako je reč o Đorđu Miketiću, te je na taj način sadržaj protivan članu Pravilnika o zaštiti ljudskih prava, koji predviđa da se ne može objaviti informaciju iz privatnog života, odnosno lični zapis ili zapis glasa bez pristanka lica čijeg se privatnog života informacija tiče, navodi REM.

Iako su polni organi na snimku blurovani (zamagljeni), REM ukazuje da je sasvim vidljivo da je reč o prikazivanju eksplicitnog polnog čina, te je programski sadržaj time svrstan u kategoriju pornografije, uz podsećanje da je Zakonom o elektronskim medijima i Pravilnikom o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga prikazivanje pornografije zabranjeno. Savet će o eventualnim merama zaštite protiv TV Pink odlučivati na narednoj sednici, u skladu sa zakonskim procedurama, koja će biti održana u prvoj polovini decembra ove godine, navedeno je u saopštenju.

M.J./FoNet/Vreme.com

Budi prvi ko će komentarisati

Ostavi komentar

E-mail adresa neće biti objavljena!


*