Revizori „pročešljali“ kliniku Dr Laza Lazarević: Smenjena direktorka sklapala ugovore sama sa sobom, a klinika joj je isplatila 349.000 dinara

Foto: Goran Srdanov/Nova.rs

Klinika za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević”, koju je zastupala v.d. direktorka dr Ivana Stašević Karličić, zaključila je ugovor o autorskom delu sa – v.d. direktorkom ove klinike, odnosno – sama sa sobom. Po osnovu tog ugovora o autorskom delu, klinika joj je isplatila 349.000 dinara na ime honorara. Ovo je samo deo nalaza koje su utvrdili državni revizori kontrolišući poslovanje ove klinike u 2022. godini.

Revizori su, u upravo objavljenom izveštaju, ukazali da je vršilac dužnosti direktora ove klinike imenovana Rešenjem Vlade Republike Srbije od 22. avgusta 2017. godine i to na period od šest meseci, koji je istekao još – 22. februara 2018. godine, prenosi N1.

Ovo nije nedina nepravilnost na koju je ukazala DRI u izveštaju.

„Klinika je isplaćivala honorar licima sa kojima je zaključila ugovore o autorskom delu po dostavljanju njihovih tromesečnih izveštaja o realizaciji studije i u 2022. godini izvršila rashode po tom osnovu u iznosu od 1.571.000 dinara. Utvrđeno je da je Klinika koju je zastupala v.d. direktora zaključila Ugovor o autorskom delu sa v.d. direktorom Klinike, koja je u predmetnoj studiji imenovana za glavnog istraživača. Klinika je na ime honorara utvrđenog navedenim ugovorom glavnom istraživaču – v.d. direktoru Klinike u 2022. godini isplatila 349.000 dinara„, naveli su revizori.

DRI ukazuje da su Zakonom o obligacionim odnosima definisane strane u obligacionim odnosima.

„Klinika koju je zastupala v.d. direktora zaključila je ugovor o autorskom delu sa v.d. direktora u svojstvu glavnog istraživača suprotno odredbama Zakona o obligacionim odnosima, imajući u vidu da u navedenom obligacionom odnosu ne postoje dve strane. Ugovor je potpisala pomoćnik direktora za nemedicinske poslove kojoj je v.d. direktora Rešenjem o prenosu ovlašćenja prenela ovlašćenja da u njenom odsustvu potpisuje određena dokumenta“, navode revizori.

Foto: N1

DRI je ukazala na rizik u ovom slučaju.

„Klinika je izvršila rashode za ostale stručne usluge u iznosu od 349.000 dinara za isplatu honorara po osnovu zaključenog ugovora o autorskom delu u kojem ne postoje dve ugovorne strane, jer se isto lice pojavljuje u svojstvu naručioca i autora, što nije u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima i Zakonom o budžetskom sistemu. Ukoliko ugovor nije zaključen u skladu sa propisima nastaje rizik da će iz realizacije istog proisteći preuzimanje obaveza i izvršavanje rashoda bez pravnog osnova“, upozorili su revizori.

Finansiranje studije za doktorske disertacije

Uvidom u poslovne knjige Klinike DRI je utvrdila da je početno stanje datih avansa za nabavku materijala i usluga na dan 1. januar 2022. godine iznosilo 596.000 dinara, od čega se 444.000 dinara (74%) odnosilo na avanse date za finansiranje dela rashoda za sprovođenje naučnoistraživačkog projekta dizajniranog kao klinička opservaciona studija, pod nazivom „Biomarkeri u shizofreniji: kinureninska kiselina, L-kinurenin, proinflamaturni citokini, dužina telomera i aktivnost telomeraze u leukocitima periferne krvi pacijenata obolelih od shizofrenije“.

„Dva zaposlena lica Klinike podnela su 9. septembra 2021. godine v.d. direktora Klinike molbu za finansiranje navedenog projekta u iznosu od 1,39 miliona dinara. Finansijska sredstva u navedenom iznosu su bila potrebna za nabavku reagenasa neophodnih za obavljanje biohemijskih analiza“, ukazali su revizori.

Foto: Goran Srdanov/Nova.rs

Budi prvi ko će komentarisati

Ostavi komentar

E-mail adresa neće biti objavljena!


*