Biznis

Šta je regres i kada se isplaćuje?

Pitanje regresa, kao jedne od obaveza prema zaposlenima, nesumnjivo najviše koristi onima koji imaju firmu, imaju zaposlene ili planiraju nova zapošljavanja. Kao što je važno da znate koje su obaveze preduzeća prema Poreskoj upravi, šta […]