Kolumna

Igra moćnika V deo: ALERGIJE

ENIGMA ILI TABU ZVANI VIRUS – U svakom slučaju misterija Ukoliko niste pročitali I, II, III i IV deo preporučujem da pročitate radi lakšeg razumevanja teme. Šta nam kaže medicinska nauka o alergijama? Alergija je […]