15 April 2024

Zavirite u čudesni svet ljudskih resursa

Fotografija: www.pixabay.com

Poslednjih godina smo okruženi terminom „ljudski resursi“ koji se maltene pojavljuje u svakom oglasu za posao. Poslodavci često navode da se bave ljudskim resursima pa nas takav oglas i privuče, ali da li znamo šta taj termin uopšte i znači?

Smatra se da su „ljudski resursi“ novijeg datuma. Međutim, sa njima se susrećemo još u 18. veku tokom industrijske revolucije u Evropi. Ovaj termin the Human Resources je u tom periodu podrazumevao to da su zaposleni ključni za uspeh neke organizacije, a prvi su ga upotrebili Robert Oven, jedan od utemeljivača utopijskog socijalizma, i Čarls Bebidž, engleski matematičar i filozof. Oni su smatrali da zadovoljstvo radnika vodi ka savršenom poslu, a da bez zdravih radnika organizacija ne može da opstane.

Termin nastavlja da se razvija u 20. veku kao posebna oblast izučavanja na koju je uticao Frederik Vinslov Tejlor. On je istraživao „naučni menadžment“ (po njemu nazvan i „tejlorizam“) težeći da poboljša ekonomsku efikasnost u poslovima proizvodnje, a zatim i iskorišćenost i produktivnost radne snage. Dalje su se ljudski resursi razvijali i na severnoameričkom kontinentu, najviše zahvaljujući Džordžu Eltonu Maju, psihologu i industrijskom i organizacionom teoretičaru.

Kroz industrijsku i organizacionu psihologiju ljudski resursi su se pojavili u obliku kakvim ih danas poznajemo, a na njih je svakako najveći uticaj imala moderna tehnologija.

Fotografija: www.pixabay.com

Zaposleni predstavljaju glavni resurs svakog poslovnog okruženja. Oni čine stub jedne firme, kompanije, institucije, koja bez njihovog delovanja ne bi mogla normalno da funkcioniše. U vezi s tim se i termin „ljudski resursi“ odnosi upravo na one koji u toj firmi rade.

Ljudski resursi predstavljaju odeljenje u firmama koje se bavi upravljanjem zaposlenima od procesa selekcije do njihovog prestanka rada za tu kompaniju.

Pritom se vodi računa o pojedincu u okviru firme, o njegovim rezultatima i sposobnostima, kao i o delu organizacije koji se bavi zapošljavanjem, otpuštanjem, treningom i drugim poslovima vezanim za osoblje. Ljudski resursi za jednu organizaciju su samim tim, najpre, svi njeni zaposleni, ali se u njih mogu ubrojati i svi oni koje organizacija želi da privuče da postanu njeni zaposleni.

Fotografija: www.pixabay.com

U okviru ljudskih resursa se pojavljuju i drugi termini.

Upravljanje ljudskim resursima (Human Resource Management – HRM) posebna je naučna disciplina menadžmenta, koja uključuje sve procese i aktivnosti koje imaju za cilj upravljanje ljudskim resursima neke organizacije. Oblast HRM obuhvata praktično sve aspekte odnosa sa zaposlenima u nekoj organizaciji. Takođe utiče i na sistem odabira zaposlenih, njihovu produktivnost, edukaciju, na njihova prava i zaštitu kao i na sindikate. Upravo ovakav pristup omogućava najveći stepen poboljšanja neke organizacije.

Dakle, uspešno upravljati ljudskim resursima znači osigurati da u svakom trenutku odgovarajući broj zaposlenih, sa odgovarajućom strukturom kvalifikacija i sposobnosti bude raspoređen na radna mesta nužna za ostvarenje ciljeva i zadataka radne organizacije.

O značaju procesa upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru govori i to što na troškove rada otpada najveći deo javnih izdataka.

Fotografija: www.pixabay.com

Takođe, upravljanje ljudskim resursima je veoma zastupljeno i na internetu i ono predstavlja sve aktivnosti koje internet koristi kao sredstvo komunikacije i to počevši od imejla koji danas najčešće predstavlja prvi stadijum u razvitku odnosa između budućeg zaposlenog i poslodavca.

Fotografija: www.pixabay.com

Kvalitetno upravljanje ljudskim resursima je jedan od najvažnijih poslovnih zadataka modernog doba. Cilj ljudskih resursa je zbog toga razvitak pojedinca na svim poljima, uočavanje njegovih kvaliteta kao i njihovo iskorišćavanje u cilju povećanja uspešnosti u poslovnom okruženju. Na sektoru ljudskih resursa je i da istog pojedinca motiviše kako bi se što bolje razvila njegova produktivnost i efikasnost.

Budi prvi ko će komentarisati

Ostavi komentar

E-mail adresa neće biti objavljena!


*